• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

ข้อมูลทางธุรกิจ

  ชื่อบริษัท    บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด 
  ประเทศ   ไทย
  ที่อยู่
 
  68/79 หมู่ 6 ซ.บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
  ผลิตภัณฑ์ / บริการ

 
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก,
อุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบ,    
บริการ, ให้คำปรึกษา & ขยายเพิ่มกำลังโรงไฟฟ้า
  ประเภทของธุรกิจ   งานด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านโครงการโรงไฟฟ้า
  อุปกรณ์ที่ให้บริการ   Boiler, Turbine & Generator 
  ตลาดทางภูมิศาสตร์   ประเทศไทย & เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  จำนวนพนักงาน   150 คน 
  ปีที่ก่อตั้ง   2004  
  กรรมการผู้จัดการ    คุณเผด็จ เคลียพวงพิทย์

ธุรกิจของเราครอบคลุมด้านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และการว่าจ้างของโรงไฟฟ้า  เพื่อสนับสนุนต่อความต้องการของเจ้าของโรงงาน  นอกจากนี้  เรายังให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอีกด้วย  โดยการดำเนินการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน
โดยทีมงานวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และมากประสบการณ์