• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2017
TTG ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกับคณะศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อซื้อหีบเหล็กไว้สำหรับให้น้องนักศึกษาได้ใช้ในการฝึกฝนปฏิบัติสำหรับทำงานจริง
TTG ร่วมโครงการกับโรงงานน้ำตาลท่ามะกา ทำกิจกรรม CSR สร้างฝายและบริจาคสิ่งของให้น้องๆ ณ โรงเรียนวัดถ้ำองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558
TTG มอบเงินสนับสนุนโครงการ "น้องติดยา พี่พาเลิก" เพื่อฟื่นฟูเยาวชนที่หลงผิดไปติดยา ให้กลับคืนสู่สังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมของชาว TTG ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเรื่องของพลังงานทดแทน ให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการรักพลังงาน ซึ่งภายในงานมีทั้งการจัดประกวดวาดภาพและกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
พนักงานร่วมใจจัดกิจกรรมบริจาคของช่วยชุมชนไฟไห้มตลาดบางใหญ่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ชุมชนตลาดบางใหญ่ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า