• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

น้องติดยา พี่พาเลิก

03.07

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัดมอบเงินสนับสนุนโครงการ น้องติดยา พี่พาเลิกจำนวน 25,000 บาท ให้แก่ชุดควบคุมที่ 5 ร.31 พัน2รอ. อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเยาวชนที่หลงผิดไปติดยาเสพติด ให้กลับคืนสู่สังคม สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเพื่อนๆ วัยเดียวกัน และออกห่างจากสิ่งเสพติดที่เคยหลงผิดได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงสถานที่ทำงานของทางบริษัทฯ อีกด้วย