• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

TTG ร่วมสร้างฝายและบริจาคสิ่งของ

22.12

 

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายและบริจาคสิ่งของให้น้องๆ โรงเรียนวัดถ้ำองจุ  อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่ทางโรงงานน้ำตาลท่ามะกาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สร้าง 660 ฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558”