• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2016

TTG ร่วมบริจาคซื้อหีบเหล็ก

14.07

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนกับคณะศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อซื้อหีบเหล็กไว้สำหรับให้น้องนักศึกษาได้ใช้ในการฝึกฝนปฏิบัติสำหรับทำงานจริงต่อไป