• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2016

TTG Care Your Life “ความคิดสร้างสรรค์ สรรสร้างพลังงาน”

01.09

เรื่องของพลังงานทดแทนถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะในปัจจุบันพลังงานหลักนั้นเริ่มลดน้อยลงไปทุกวัน จึงมีการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปเข้ามาช่วย แต่ยังมีอยู่น้อยคนที่เข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนจริงๆ

 

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ตระหนักถึงจุดนี้ จึงได้จัดโครงการ TTG Care Your Life ขึ้น เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่เป็นพิษภัยต่อทั้งมนุษย์และต่อโลก โดยเริ่มจากการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจถึงความหมายและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านการแสดงละครเวที

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการแสดงละครเวทีและเล่นเกมส์ชิงรางวัลในเรื่องพลังงานทดแทนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ท่ามกลางบรรยากาศความสนุก สอดแทรกไปด้วยความรู้เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดทางความคิดต่อไปในภายภาคหน้า