• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และนโยบาย

 

                    ธุรกิจของเราครอบคลุมด้านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  เพื่อรองรับความต้องการของ
 ผู้ประกอบการที่ต้องการมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก อีกทั้งเรายังให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา  โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
 ที่มากด้วยประสบการณ์ และความสามารถทางเทคนิค

 - เพื่อเป็นผู้นำด้านการออกแบบ  จัดหา  ระบบไฟฟ้าและพลังงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 - มุ่งเน้นในด้าน "พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ตามแนวคิดและข้อเสนอแนะในเรื่องพลังงาน
 

 - ออกแบบและนำเสนอด้วยระบบที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
 - พัฒนาระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
 - จัดหาและให้บริการเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ  สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
 - จัดหาและให้บริการทรัพยากรทางด้านเครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

       " THE BEST IN  ENERGY  AND  ENVIRONMENT "

    " มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคลากร และระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคม   "