• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
ธุรกิจของเรา

ชนิดสินค้า

Boiler
เครื่องกำเนิดไอน้ำ ชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในบรรจุน้ำและไอน้ำ
Stream Turbine
กังหันไอน้ำ ที่ใช้เปลี่ยนไอดันแรงน้ำเป็นการหมุนแรงกล เพื่อนาไปปั่นต่อที่ Generator
Generator
อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแรงกลให้เป็นกระแสไฟฟ้า
ESP (Electrostatic Precipitators)
อุปกรณ์ดักฝุ่น โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสถิต
Cooling Tower
หอทำน้ำเย็น ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้าที่ใช้หล่อเย็นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของ Turbine
Water Treatment
โรงบำบัดน้ำดิบให้เป็นน้ำสะอาด เพื่อป้อนเข้าไปที่ Boiler
Boiler Equipment & Spares
อุปกรณ์สำหรับ Boiler & อะไหล่
อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ
FD, ID fan, Pump, Valve, Tube, Pipe Air Heater etc…