• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร : คุณธรรม จริยธรรม การคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานและการใช้ชีวิต
บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน TTG-KLIM Golf Challenge 2015
บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
บริษัทไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้า บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จำกัด (BPC)
ไทย เทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
TTG ได้กลับมาอีกครั้งกับงาน Boilex Asia 2014
TTG เล็งเห็นความสำคัญในความต้องการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านพลังาน