• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

TTG เข้าร่วมงาน Boilex Asia 2014

30.05

TTG เข้าร่วมงาน Boilex Asia 2014
( The Region's Premier Exhibition on Renewable Energy&
Environment Technology 2014 )

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีหม้อไอน้ำและอุปกรณ์แรงดัน 

Boilex Asia 2014 : วันที่ 4-7 มิถุนายน

การเติบโตภาคธุรกิจเอกชนในเรื่องของพลังงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องจากที่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากนโยบายด้านพลังงานต่างๆจากภาครัฐ พร้อมกันนั้นพลังงานทดแทนก็เป็นทางเลือกที่ดีที่พวกเรา ที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนนึงจากพลังงานชีวมวล

บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ได้กลับมาอีกครั้งกับงาน Boilex Asia 2014 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน เป็นงานที่เราได้แสดงนวัตกรรมต่างๆ ของทางบริษัท และยังเป็นการพบปะให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องพลังงาน

 

จัดได้ว่าเป็นงานของผู้ที่อยู่ในแวดวงพลังงานไปพลาดที่จะไปชมงานแสดงสินค้านี้อย่างแน่นอน...                                                                                                                            ...The Best in Energy and Environment...