• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

TTG เข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์เพาเวอร์

30.05

TTG เข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์เพาเวอร์

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คุณเผด็จ เคลียพวงพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้า บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จำกัด (BPC) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ โดยมีคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี