• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

30.05

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด และบริษัท คุนหมิงไลท์อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป, ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เพื่อค้นหาภาวะโลหิตจาง รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด, ตรวจปัสสาวพ เพื่อดูการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ทรวงอก เพื่อตรวจหาวัณโรคปอด