• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

TTG-KLIM Golf Challenge 2015

03.11

 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน TTG-KLIM Golf Challenge 2015 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า และผู้ผลิต


 

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจของผู้ร่วมงาน โดยรายชื่อผู้ชนะในแต่ละรางวัล มีดังนี้

Low Gross  

ชนะเลิศอันดับ 1 - คุณเนตรนินทร์ นันทา บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 1- คุณอนุรักษ์ อู่ทรัพย์บริษัท ที.เอ็น.  เมทัลเวิร์ค จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2-  คุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บู้บี้-  คุณพิพัฒน์ กิตติธัชพงศ์พร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Low Net

ชนะเลิศอันดับ 1 -  คุณสิทธร สิงห์คลานCristalla Co., Ltd. 

รองชนะเลิศอันดับ 1-  คุณศิริรักษ์ ศรีธัญรัตน์ บริษัท ธนบดี จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 -  คุณสุพัฒน์ ลิ้มศิริบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

บู้บี้-  คุณเผด็จ เคลียพวงพิทย์ บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด

รางวัลตีใกล้ธง

ใกล้ธง หลุมที่ 2-  คุณสุทัศน์ จันทร์วงศ์ บริษัท แซทเทิ้ล จำกัด

ใกล้ธง หลุมที่ 5-  คุณพรพล สารยศ Cristalla Co., Ltd. 

ใกล้ธง หลุมที่ 11-  พ.ต.ท. ชัยยันต์ สภ.สระโบสถ์ ลพบุรี

ใกล้ธง หลุมที่ 14-  คุณประเสริฐ ศิริเรืองบริษัท ไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด