• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2016

TTG จัดอบรมหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม การคิดสร้างสรรค์"

02.06

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัทไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร : คุณธรรม จริยธรรม การคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานและการใช้ชีวิต ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี