• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2016

Infographic เชื้อเพลิงชีวมวล

22.01

Mr.Reggy  ขอนำเสนอข้อมูลเรื่องเชื้อเพลิงชีวมวล ที่แต่ละประเภทให้ค่าความร้อนและราคาที่แตกต่างกันออกไป