• ขนาดตัวอักษร
 •  
 • ภาษาไทย
 • |
 • ENG

ผลงานอื่นๆ

 • ดูผลงานทั้งหมด
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2007
 • 2006
 • 2005
บริษัท บุรีรัมย์ พาวเวอร์พลัส จำกัด (2015)
- TURN KEY Very Small Power Plant 9.9 MW completed with Turbine-Generator 10 MW, and Bagasse Fuel Steam Boiler 110 TPH 42 Barg 510 oC
บริษัท ร่วมกำลาภ พาวเวอร์ จำกัด (2015)
- MEI Supply of bagasse firing travelling grate200 TPH 42 BARG 460 °C Boiler Equipment2 UNITS
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (2014)
- Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH Boiler x 1 Unit
บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ จำกัด (2014)
- TURN KEY Very Small Power Plant 9.9 MW completed with Turbine-Generator 10 MW, and Bagasse Fuel Steam Boiler 100 TPH 42 Barg 500oC
โรงงานน้ำตาลท่ามะกา (2014)
- Upgrading Bagasse Firing Boiler 80 T/H to be 110 T/H, 32 Kg/Cm2 (G) 360 oC, and Modification of Economizer System Completed with Electrostatic Precipitator (ESP)
โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (2014)
- Upgrading Bagasse Firing Boiler 80 T/H To be 110 T/H, 22 Kg/Cm2(G) 360oC - Modification of Economizer System for Bagasse Firing Boiler 200 T/H 22 Kg/Cm2 (G) 360OC Completed with Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 200 T/H
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (2013)
- MEI Work of Bagasse Firing Boiler 200 t/h 45 kg/cm2 (g), 3600c Pinhole Grate Type x 1 Unit - Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 50 TPH x 3 units - Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH Bagasse Boiler x 3units
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (2013)
- Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH Boiler with x 1unit
โรงงานน้ำตาลท่ามะกา (2013)
- MEI Supply of Economizer system and Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH 30 kg/cm2 (g),360oc Boiler x 1 Unit. - MEI Supply of Economizer system and Electrostatic Precipitator (ESP) for 200 TPH 30 kg/cm2 (g),360oc Boiler x 1 Unit.
โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (2013)
- MEI Supply of Economizer system and Electrostatic Precipitator (ESP) for 80 TPH 22 kg/cm2(g), 360oc Boilers x 2 sets
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (2013)
- MEI Work of Bagasse Firing travelling grate 220 TPH 70KG/CM2(g) 510oc BOILER EQUIPMENT 1 UNIT
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(2011-2012)
- Pin Hole Grate Steam Boiler 200 t/h, 45 Bar g/360°C x 1Unit
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (2011-2012)
- Traveling Grate Steam Boiler 150 TPH , 42 Bar g/460°Cx2Units
บริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จำกัด (2011-2012)
- TURN KEY Very Small Power Plant 9.9 MW completed with Turbine-Generator 10 MW, and Bagasse Fuel Steam Boiler 85 TPH 42 Barg 510 C
บริษัท เอชวี พลาส จำกัด(2007)
- Installation and commissioning of Coal Firing Hot Oil Boiler 2,000,000 kcal/hr with fuel handling and hot oil piping system.
บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (2007)
- Supervisory, Supply for control equipment of boiler, ESP.
บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด(2007)
- Supervisory and commissioning of 6000 kw Condensing Steam Turbine and Generator.
โรงสีธัญญกิจ นครปฐม (2007)
- Design, fabrication and installation of paddy dryer heat exchanger with piping - - Modify mechanic governor to electronic governor (woodward 505)
โรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (2007)
- Steam Boiler 80 t/h , 26 Bar g/390°C x2Units. - MEI Supply of Bagasse firing travelling grate 150TPH x2 Units.
บริษัท เอชวี พลาส จำกัด (2006-2007)
-Installation and commissioning of Coal Firing Hot Oil Boiler 2,000,000 kcal/hr with fuel handling and hot oil piping system.
บริษัท เอช วี ฟิลล่า จำกัด (2006-2007)
-Installation and commissioning of Coal Firing Hot Oil Boiler 14,000,000 kcal/hr with fuel handling and hot oil piping system.
โรงสีธัญญกิจ นครปฐม (2006)
–Engineering, Design work –Modify Boiler to improve more efficiency (draft and combustion system, dust collecting system) –Installation and commissioning TG 1,500 kW, Cooling tower, electrical system, interconnecting and selling to PEA
โรงสีธัญญกิจ นครปฐม (2005)
- Condensing Steam Turbine and Generator 1,500 kW 6300V - China