• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

ผลงานโครงการของเรา

วางระบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 9.9 MW
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Upgrading Bagasse Firing Boiler 80 T/H
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Upgrading Bagasse Firing Boiler 80 T/H
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Electrostatic Precipitator (ESP) for 80 TPH 22 kg/cm2(g)
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 80 TPH
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์