• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
โรงงานน้าตาลบริษัท สหเรือง จำกัด (2012-2014)
รายละเอียดโครงการ

- Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 80 TPH x 1 set (2012), Finished

- Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 80 TPH x 1 set (2013), Finished

- Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 120 TPH x 1 set (2014), Under Construction

ระยะเวลาดำเนินงาน : เสร็จสมบูรณ์