• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
โรงงานน้าตาลขอนแก่น (น้าพอง) (2013)
รายละเอียดโครงการ

- Electrostatic Precipitator (ESP) for 80 TPH 22 kg/cm2(g), 360oc Boilers x 2 sets

ระยะเวลาดำเนินงาน : เสร็จสมบูรณ์