• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จากัด (2013-2014)
รายละเอียดโครงการ

- Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH Bagasse Boiler x 3 units (2013)

- Electrostatic Precipitator (ESP) for Boiler 50 TPH x 3 units (2014)

ระยะเวลาดำเนินงาน : เสร็จสมบูรณ์