• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
โรงงานน้าตาลขอนแก่น (น้าพอง) (2014)
รายละเอียดโครงการ

- Upgrading Bagasse Firing Boiler 80 T/H To be 110 T/H, 22 Kg/Cm2(G) 360oC

- Modification of Economizer System for Bagasse Firing Boiler

ระยะเวลาดำเนินงาน : เสร็จสมบูรณ์