• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

ผลงานโครงการของเรา

Electrostatic Precipitator (ESP) for 120 TPH
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
Electrostatic Precipitator (ESP) for 80 TPH 22 kg/cm2(g)
สถานะ : เสร็จสมบูรณ์